ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

STEP 1

“ไปที่ซื้อสินค้าออนไลน์”

STEP 2

“เลือกจำนวน”

STEP 3

“กรอกรายละเอียดที่อยู่”

STEP 4

“โอนเงิน”

STEP 5

“รอเช็คสถานะการส่งสินค้า”

STEP 6

“รอรับสินค้า”